Nadace cesta
Nadace cesta
Úvod
Historie
Kontakt
  Statutární orgány
Dokumenty

Správní rada

Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace. Do výlučné působnosti správní rady náleží vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

 

předseda správní rady:

Mgr. Martin Řehout

 

Jménem nadace jedná předseda správní rady samostatně, a členové správní rady vždy společně. Za nadaci podepisuje předseda správní rady samostatně, a členové správní rady společně a to tak, že k vytištěnému, razítkem vytištěnému nebo jinak napsanému názvu nadace připojí svůj podpis.

 

členové správní rady:

Prof. Ing. Václav Řehout
Ing. Petr Paťha

 

Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu nadace nebo nadačního fondu poskytovány této právnické osobě...


Dozorčí rada

Je kontrolním orgánem nadace, zřizovaným podle předpisů naší země. Plní řadu funkcí valné hromady, mj. jmenuje představenstvo (správní radu) nadace. Dohlíží na vedení nadace a její hospodářskou činnost, kontroluje účetní a obchodní knihy, zkoumá roční bilance a návrhy na rozdělení zisku z obch. činnosti. Dozorčí rada je volena valnou hromadou nadace.

 

předseda dozorčí rady:

JUDr. Jan Nádravský

členové dozorčí rady:

Ing. Johana Wohlmannová
Lucie Kočerová

 

Nadace cesta
Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta