Nadace cesta
Nadace cesta
  Úvod
Historie
Kontakt
Statutární orgány
Dokumenty

Posláním NADACE CESTA je podpora právnických a fyzických osob za účelem realizace obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální, školské a sportovní, které přispívají k lepšímu duševnímu i tělesnému vývoji a rozvoji. NADACE CESTA podporuje vybrané projekty na různých místech světa.

Jedná se zejména o:

  • podporu vzdělávání fyzických osob
  • pomoc sociálně slabším rodinám v rozvojových státech
  • pomoc při živelných pohromách
  • podporu zájmové činnosti při církvích, při renovacích církevních památek
  • pomoc při zřizování muzeí
  •  

    Nadace cesta
    Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta