Nadace cesta
Nadace cesta
Školáci (Indie)
Pozůstalí (Sýrie)
Gymnasion (ČR)
Toronto (ČR)
  Škola (ČR)
Zvon (ČR)
Povodně (BG)
KCMT (ČR)
Muzeum (ČR)
Hasiči (ČR)
Dejen (Etiopie)
Skaut (ČR)
Tábor (ČR)

Základní škola v Besednici

Základní škole v Besednici poskytla Nadace Cesta finanční nadační příspěvek ve výši 10.000 Kč.

Škola jej využila k nákupu učebních pomůcek v souladu se svým vzdělávacím posláním.

Nadace cesta
Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta