Nadace cesta
Nadace cesta
Školáci (Indie)
Pozůstalí (Sýrie)
Gymnasion (ČR)
Toronto (ČR)
Škola (ČR)
Zvon (ČR)
Povodně (BG)
KCMT (ČR)
  Muzeum (ČR)
Hasiči (ČR)
Dejen (Etiopie)
Skaut (ČR)
Tábor (ČR)

Muzeum vltavínů

Na podzim roku 2006 bylo založeno Občanské sdružení Muzeum Vltavínů, jehož cílem je vytvořit muzeum věnované vltavínům. Cílem je tento světově výjimečný fenomén prezentovat zajímavou formou i na vysoké odborné úrovni všem návštěvníkům jižních Čech.

Projekt je zatím ve fázi přípravných prací, mezi které patří:

 • dokumentace sbírky, která bude muzeu zapůjčena a vystavena
 • návrh expozice a příprava odborných materiálů
 • návrh vybavení muzea
 • zajištění financí a vhodných partnerů projektu
 • Muzeum je budováno pod záštitou města Český Krumlov.
  Na "rozjezd" celého projektu Muzea vltavínů přispěla Nadace Cesta finančním darem 100 000 Kč a následně podpořil přípravné práce v roce 2007 i Jihočeský kraj v rámci grantového programu "Produkty a služby v cestovním ruchu" částkou 80 000 Kč.

  Za tyto peníze byla pořízena databáze na evidenci vzorků muzea, (viz. www.vltaviny.cz) příprava odborných podkladů pro expozici a prostorová studie nutná k architektonickému návrhu interiéru.

  Nadace cesta
  Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta