Nadace cesta
Nadace cesta
Školáci (Indie)
Pozůstalí (Sýrie)
Gymnasion (ČR)
Toronto (ČR)
Škola (ČR)
Zvon (ČR)
Povodně (BG)
  KCMT (ČR)
Muzeum (ČR)
Hasiči (ČR)
Dejen (Etiopie)
Skaut (ČR)
Tábor (ČR)

Komunitní centrum Matky Terezy

Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi v Praze – Chodově (dále jen farnost) vznikla v roce 1988. Vlastnila pouze malý stejnojmenný kostelík, postavený v době, kdy byl Chodov ještě malou obcí za hranicemi Prahy. V době vzniku farnosti však již stál uprostřed nové městské části obklopený největším českým sídlištěm s téměř 90 tisíci obyvatel. Farnosti chybělo jakékoliv zázemí, byt faráře, shromažďovací prostory a hlavně prostor, kde by se sešla celá farnost při bohoslužbách. Není divu, že velká část věřících odjížděla do jiných částí Prahy.

Nový kostel, postavený uprostřed Jižního Města, je výraznou změnou k lepšímu, i když nedominuje výškou ani velikostí. Skladba hmot a prostorů, postavená nad kruhovým půdorysem, přináší městu kousek toho, co nejvíc postrádá: smyslu lidské pospolitosti. Vizí centra je, že nabídne obyvatelům Jižního Města a dalším místo pro společenská a duchovní setkání.

Jak již název napovídá nejedná se pouze o kostel, jak se na první pohled muže zdát. Jde o společenské centrum v jehož středu je umístěna kaple, které obsahuje ještě řadu dalších místností: pro setkávání maminek s dětmi, kluby mládeže, setkávání seniorů, v budoucnosti pro psychologickou poradnu a další aktivity. V prostorách, sousedících s chrámem je řada světlých pokojů s okny, vedoucími někdy do trojúhelníkových atrií. Vše je vyřešeno vtipně i útulně.

„Kruh byl odedávna symbolem jednoty, rovnoměrnosti a stejnosti vzhledu. Zde je symbolem jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místem setkávání, toto jsou slova architektky Vítezslavy Rothbauerové. Uprostřed celé kruhové stavby je umístěna kaple pro 70 věřících. Její stěny se dají odsunout a spojit se sálem. Lze tak vytvořit velký prostor pro 400 lidí. Sál bude samostatně využíván pro přednášky, koncerty a také jako výstavní prostor.

Slavnostní otevření Komunitního centra Matky Terezy proběhlo 26. května 2007. Otevření zahájila slavnostní bohoslužba s posvěcením oltáře a požehnáním celému objektu kardinálem Miloslavem Vlkem.

Nadace Cesta přispěla na činnost Komunitního centra finančními prostředky ve výši 20.000 Kč.

Nadace cesta
Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta