Nadace cesta
Nadace cesta
Školáci (Indie)
Pozůstalí (Sýrie)
  Gymnasion (ČR)
Toronto (ČR)
Škola (ČR)
Zvon (ČR)
Povodně (BG)
KCMT (ČR)
Muzeum (ČR)
Hasiči (ČR)
Dejen (Etiopie)
Skaut (ČR)
Tábor (ČR)

Gymnasion

- metodický časopis o cca 100 stranách vydává Prázdninová škola Lipnice.

Je určen zájemcům z oblasti vzdělávání, využití volného času, personalistiky - pro všechny, které zážitek zajímá jako metoda vzdělávání. Jednotlivá čísla časopisu jsou zaměřena vždy na určité téma zážitkových aktivit a pedagogiky, kterému se věnuje z různých úhlů pohledu, zejména s ohledem na praxi.

Poznatky a informace jsou směřovány pro využití

 • členy mládežnických a zájmových sdružení pro volný čas
 • odbornými pedagogickými a vědeckými pracovišti
 • učiteli všech stupňů a typů škol, pracovníky pedagogických center a středisek volného času
 • dalšími zájemci o publikovanou problematiku
 •  

  První číslo vyšlo 31.3.2004.

  Nadace Cesta podpořila vydání 3. čísla částkou 35 000 Kč. Tématem čísla bylo DOBRODRUŽSTVÍ. Z obsahu: ...dobrodružné putování za všemožnými zákoutími dobrodružného života, jak je možno setkat se s ním v prostředí zážitkové pedagogiky. Téma nejenom pro každého dobrodružství lačného čtenáře, ale rovněž pro každého dobrodruha, ochotného podělit se o vlastní zkušenosti s tím, jak připravovat, realizovat, prožívat i zpracovávat dobrodružné situace.

  Více na http://www.psl.cz/Gymnasion

  Nadace cesta
  Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta