Nadace cesta
Nadace cesta
Nadace cesta

Posláním NADACE CESTA je podpora právnických a fyzických osob za účelem realizace obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální, školské a sportovní, které přispívají k lepšímu duševnímu i tělesnému vývoji a rozvoji. NADACE CESTA podporuje vybrané projekty na různých místech světa.

Nadace cesta
Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta Nadace cesta